Preventie

Preventie


Preventie

Preventie is voor ons zeer belangrijk. Onze missie is immers een gezond gebit voor al onze patiënten.

Preventie steunt op 3 pijlers: Mondhygiëne - Voeding - Tandartsbezoek  (meer uitleg zie onder)

 

Vooral voor kinderen proberen we extra de nadruk te leggen op preventie. Jong geleerd is ...

  

Drie pijlers van Preventie

Mondhygiëne 

Voeding 

Tandartsbezoek 


Brochures (Ivoren Kruis)
Praktijk AndriesGroepspraktijk

voor

tandheelkunde

 014/58.41.86

T a n d a r t s e n p r a k t ij k   A n d r i e s    -    D r ij h o e k    12    -    2 4 4 0   Geel    -    0 1 4 /  5 8   4 1   86   -   info@praktijkandries.be