Urgenties

Urgenties

Tijdens werkdagen


Wij hebben elke dag enkele urgentie-uurtjes voorzien in onze agenda. Die zijn niet altijd bij dezelfde tandarts.

Deze uren zijn bedoeld om patiënten met een dringend probleem zo snel mogelijk te kunnen verder helpen. Ze worden enkel de dag zelf ingevuld. Als u 's morgens vanaf 09.00u belt hebt u de grootste kans dat u die dag nog bij ons terecht kan met uw dringend probleem.

Je moet wel begrijpen dat dit misschien niet altijd de uren zullen zijn die jou het best schikken. Indien nodig kan u van ons een attest krijgen voor uw werk voor de tijd dat jij bij ons was.

 
 

Tijdens het weekend en feestdagen


In het weekend en op feestdagen is er een wachtdienst per regio.

Die is telefonisch bereikbaar tussen 9u00 en 18u00 op het nummer 0903 399 69

 


Oproep kost 1.5€ per minuut.

Op de wachtdienst worden enkel noodbehandelingen uitgevoerd.

Het zou dus kunnen dat je voor definitieve behandeling nog terug moet naar je eigen tandarts


Praktijk AndriesGroepspraktijk

voor

tandheelkunde


 014/58.41.86

T a n d a r t s e n p r a k t ij k   A n d r i e s    -    D r ij h o e k    12    -    2 4 4 0   Geel    -    0 1 4 /  5 8   4 1   86