Tarieven en betaling

Tarieven 


Onze tandartsen gebruiken meestal de conventietarieven, behalve voor sommige specialistische behandelingen én voor bepaalde dure producten kan er een supplement worden aangerekend.Enkel en alleen voor kinderen en jongeren onder 18 jaar kunnen wij het getuigschrift rechtstreeks naar de mutualiteit sturen, de betaling wordt dan rechtsreeks met hen geregeld, behalve voor orthodontie.


Voor volwassenen doen wij dit echter niet, tenzij in hoogst uitzonderlijke gevallen.

 Betaling


U kan bij ons steeds betalen op elektronische wijze; contactloos, met bancontact of met smartphone.

Betalingen met cash willen we zoveel mogelijk vermijden.

 Beroepsmilitairen


Wegens een teveel aan administratief werk hebben we onze samenwerking met defensie noodgedwongen moeten stopzetten. Vanaf 01/04/2019 zullen de militairen afgerekend worden zoals onze andere patiënten.


Beroepsmilitairen zijn uiteraard nog steeds welkom voor behandelingen in onze praktijk..


Praktijk AndriesGroepspraktijk

voor

tandheelkunde


 014/58.41.86

T a n d a r t s e n p r a k t ij k   A n d r i e s    -    D r ij h o e k    12    -    2 4 4 0   Geel    -    0 1 4 /  5 8   4 1   86