Tarieven en betaling

Tarieven 


Onze tandartsen gebruiken meestal de conventietarieven, behalve voor sommige specialistische behandelingen én voor bepaalde dure producten kan er een supplement worden aangerekend.Enkel en alleen voor kinderen en jongeren onder 18 jaar kunnen wij het getuigschrift rechtstreeks naar de mutualiteit sturen, de betaling wordt dan rechtsreeks met hen geregeld, behalve orthodontie.


Voor volwassenen doen wij dit niet, tenzij in hoogst uitezonderlijke gevallen.

 Betaling


U kan bij ons steeds betalen met bancontact of cash. We proberen betaling via overschrijving zoveel mogelijk te vermijden omdat dat van ons veel extra administratie vraagt.

 Beroepsmilitairen


Wegens een teveel aan administratief werk hebben we onze samenwerking met defensie noodgedwongen moeten stopzetten. Vanaf 01/04/2019 zullen de militairen afgerekend worden zoals onze andere patiënten.


Beroepsmilitairen zijn uiteraard nog steeds welkom voor behandelingen in onze praktijk..


Praktijk AndriesGroepspraktijk

voor

tandheelkunde


 014/58.41.86

T a n d a r t s e n p r a k t ij k   A n d r i e s    -    D r ij h o e k    12    -    2 4 4 0   Geel    -    0 1 4 /  5 8   4 1   86